WERKEN BIJ ECCELLENZA

Eccellenza zoekt voor verdere uitbreiding van zijn vestigingen voortdurend naar ondernemende krachten.
Zowel vast personeel (leidinggevende en andere) als extra personeel, jobstudenten voor tijdens het weekend,
flexi-jobbers voor week en/of weekends, dynamisch personeel voor keuken,
logistiek, uitbating en administratie.

Naast een gepaste verloning houden we méér dan wie ook rekening met het privéleven van onze teamleden.
Geen services-coupé. Correcte uurschema’s, vakantie, …

Waar het ook toe bijdraagt, een centje bijverdienen geeft je extra adem.

Neem contact voor een gesprek en binnenkort bent u een “eccellenzaadje”

personeel@eccon.be – Matthieu Spruytte 0473 33 97 70

WAT IS EEN FLEXI JOB ?
Flexi-jobs zijn bedoeld voor iedereen die al een job heeft en wil bijklussen in de horeca.
Als u minstens een 4/5de-contract heeft bij een andere werkgever, kan u bij ons, dankzij de flexi-job, onbeperkt bijverdienen.
U krijgt daarvoor een nettoloon, waarop geen belastingen of RSZ betaald worden.
HEEL BELANGRIJK !
Het aantal uren dat u als flexi-werknemer mag presteren is onbeperkt !